Profesor Ana Moldovan

Romana

Ana MOLDOVAN este absolventă a Facultății de Filologie din Baia Mare, Secția Limba și literatura română – Limba și literatura franceză.

A obținut gradul didactic I, la Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj Napoca și diplomă de master în Drept administrativ și statutul funcționarului public la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș ” din Arad.

A absolvit cursuri de formare continuă postuniversitare, printre care: Management social, organizat de Ministerul Administrației Publice, Institutul Național de Administrație, Programe de finanțare ale Uniunii Europene, organizat de Ministerul Administrației Publice, Institutul Național de Administrație, Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, organizat de Ministerul Educației Naționale etc., a participat la proiecte educaționale în țară și în străinătate.

A fost inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. A făcut parte din delegația Ministerului Educației Naționale la Comisia Europeană, la Bruxelles, participând la dezbateri pe teme vizând educația și formarea continuă.

A participat, uneori ca speaker, la conferințe, simpozioane, proiecte educaționale, sociale sau culturale cu finanțare europeană, națioanale și internaționale, în România, Belgia, Franța, Spania, Danemarca, Finlanda, Italia, Ucraina ș.a.

Are o vechime în învățământ de 35 de ani, fiind, în cea mai mare parte, profesor titular pe catedra de limba și literatura română de la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”, Baia Mare, unde a predat și cursul opțional de Competențe în comunicare , a inițiat și implementat proiecte educaționale de prezentare de proiecte ale elevilor, recitare, discurs public etc.

A fost președinta Fundației Culturale Catharsis unde a susținut și un curs de Comunicare verbală și nonverbală .

Elevii pregătiți de doamna profesoară Ana Moldovan au obținul rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat, dar și la olimpiade și concursuri școlare.