REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE– CENTRUL EDUCAȚIONAL PlusCreativ

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Educațional PlusCreativ cuprinde norme specifice privind organizarea și funcționarea activității în cadrul acestuia, pentru beneficiarii orelor de meditatii si cursuri.

Art.2. (1) Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul didactic și nedidactic implicat, pentru adultii, elevii și părinții care optează pentru o variantă de colaborare cu PlusCreativ.

(2) Prevederile referitoare la cursanti vor fi expuse în fiecare sală în care se desfășoară activitatea.

(3) Prevederile regulamentului sunt prezentate adultilor, elevilor și părinților, asumându-se prin semnătura de luare la cunoștință.

(4) Cursantii, elevii/părinții, dar și cadrele didactice/ formatorii sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament pe toată perioada desfasurarii cursurilor.

 

ORGANIZAREA CENTRULUI EDUCATIONAL PLUSCREATIV

Art.3 Orele de meditatii si cursurile organizate de PlusCreativ sunt organizate sub indrumarea si supravegherea profesorilor colaboratori in sala de curs.

Art.4 Profesorul are rolul de a crea atmosfera propice lucrului și de a supraveghea activitatea din sala de curs. Cadrul didactic urmareste evolutia fiecarui cursant si il sustine in procesul de invatare.

Art.5 Meditatiile si cursurile PlusCreativ se derulează sub îndrumarea cadrelor didactice specializate și/sau a unor persoane colaboratoare specializate în materiile propuse in curs.

Art.6 Programul cursurilor este variabil, in functie de perioada anului scolar si in functie de solicitari. Orarul cursurilor va fi public prin diferitele mijloace media .

Art.7(1) Durata unui curs este de 50,60,90 sau120 de  minute. Durata pauzelor este, daca e cazul, de regulă, de 10 minute.

(2) Programul desfășurarii activităților zilnice este afișat pe site-ul www.pluscreativ.ro. Eventualele modificari de ultima ora in orarul cursului vor fi comunicate persoanelor interesate in cel mai scurt timp prin mail, sms sau alte mijloace de comunicare.

(3) Cursantului, elevului/parintelui ii revine obligația de a anunța, cat mai curand posibil, prin orice mijloace, eventualele renuntari la participarea la curs, indiferent de motivele absentei.

Datele de contact al Centrulaui Educațional PlusCreativ sunt următoarele:

 

Telefon: 0745611561 - Delia Radu

Email: Contact@pluscreativ.ro, pluscreativ10@gmail.com 

website: www.pluscreativ.ro

Facebook: PlusCreativ - meditatii si cursuri in Baia Mare

Art. 8 Cursantii pot fi înscriși pentru frecventarea unui anumit curs pe întreaga perioadă a anului scolar, sau pe module, conform ofertei educationale disponibile la momentul inscrierii.  

În ambele cazuri plata se va face in avans, lunar sau modular, in functie de structura cursului. Inscriere cursantului se face prin completarea cererii. Veti fi contactat de administratorul centrului educational pentru a stabili detaliile cu privire la prima participare la curs. In situatia in care nu puteti fi contactat sau nu raspundeti la mesajul trimis, ne rezervam dreptul de a va ocupa locul cu alt cursant. Desigur, ulterior aveti posibilitatea sa participati in masura locurilor disponibile.

 

DISCIPLINA, PROTECȚIA ȘI SIGURANȚA CURSANTILOR

 

Art.10 (1) Pe perioada desfasurarii activitatii cursantii au ogligatia sa pastreze o tinuta, limbaj si un comportament adecvat, in acord cu scopul cursului.

(2)  În cazul în care cursantul deteriorează mobilierul sau produce alte pagube, acestea vor fi suportate de catre cursant/parinte.

(3)  Pentru neintegrarea cursantului în program sau pentru abateri disciplinare, profesorul își rezervă dreptul de a lua măsuri, ce pot duce până la excluderea cursantului de la participarea la orele de meditatii/cursuri.

 

CADRE DIDACTICE SI NEDIDACTICE, PERSONAL AUXILIAR

Art. 11 a) Profesorii implicati in activitatea de predare a centrului educational PlusCreativ sunt cadre didactice selectate, cu experienta si rezultate deosebite la examenele anterioare.

Cursantii trebuie să dea ascultare cadrelor didactice, care isi vor da toata diligenta pentru progresul fiecarui cursant si atingerea scopului pentru care participa la orele de curs ( examene, atestari, certificari, etc.,)

Art. 12 Cadrele didactice își vor pregăti, până la începerea activităților, toate materialele necesare pentru desfășurarea optimă și fără întrerupere a cursurilor și activităților.

Art. 13 a) Prezența cadrelor didactice la Centrul Educational este obligatorie înainte de începerea activităților sau, în mod excepțional, cel târziu la ora exactă a începerii cursurilor și activităților. Întârzierile și absențele se comunică de urgență la PlusCreativ prin orice mijloace, urmand ca, in functie de situatie, conducerea PlusCreativ sa ia masurile necesare ( profesor inlocuitor, reprogramarea cursului, recuperarea cursului)

  1. b) Centrul Educațional PlusCreativîși rezervă dreptul de a păstra comunicarea formală cu cursantii/parintii cursantilor in orice situatie.

Art. 14 Prezența cursantilor se realizeaza cu ocazia fiecarui curs, de catre cadrul didactic, în programul de prezență folosit de către Centru. Facturarea către părinți și plata cursurilor este uramarita de catre administratorul PlusCreativ.

ALTE DISPOZIȚII

Art. 15 a )Centrul educational nu își asumă răspunderea pentru eventualele evenimente neplăcute care derivă din nerespectarea de către cursanti a regulilor de disciplină sau a indicațiilor date de personalul centrului.

  1. b) Când este nevoie să se meargă la baie se anunță obligatoriu profesorul. După utilizarea bunurilor și materialelor Centrului, acestea vor fi readuse în locurile de depozitare, de catre cursanti sau de catre cadrul didactic.
  2. c) Se interzice oricarui participant să iasă din clasă, să meargă într-o altă sală sau să plece fără a anunța profesorul.
  3. d) Cursantii nu umblă la instalațiile electrice și la aparatura electronică, fără acordul prealabil al profesorului sau al Centrului.
  4. e) Nu au voie să folosească sau să aducă obiecte contondente care pot provoca accidente.
  5. f) Părinții și însoțitorii cursantilor așteaptă finalizarea cursurilor in curtea Liceului E.Racovita.
  6. g) Folosirea telefoanelor mobile este interzisă pe toată durata cursurilor PlusCreativ, în afara situațiilor de urgență și a utilizării în scop educațional, caz în care, utilizarea se face cu acordul cadrului didactic sau al Centrului.

 

  1. h) Centrul educational PlusCreativ este răspunzător de buna funcționare și de utilizarea corespunzătoare a bunurilor, a materialelor și a dotărilor.

SĂNĂTATE

Art. 16 Cursantii si cadrele didactice sunt obligate:

- Să utilizeze în mod corect sursa de apă și cabinele de toaletă.

- Păstrarea curățeniei în sălile de curs și în curte - este obligatorie

- Fumatul este interzis în incinta și în curtea interioară a sediului Centrului Educational

 

EVALUARE

Art . 17 Dorim să păstrăm o colaborare strânsă cu fiecare cursant, utilizând pentru aceasta multiple canale de comunicare. Pe părinți îi considerăm partenerii noștri în educația copiilor

  1. La sfârșitul fiecărei etape, cursantul/parintele primește un scurt raport cu privire la activitatea desfasurata pe parcursul cursurilor. In cazul in care se solicita, părinții pot avea întâlniri individuale cu profesorul sau cu coordonatorul cursului, pentru a discuta progresul elevului și, dacă este cazul, măsurile de suport care se impun.

 

DISPOZIȚII FINALE

Art 20Prevederile acestui regulament vor fi respectate pe întreaga perioadă a programului cursurilor.

Art. 21 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 1. 10. 2017.

 

Va multumim anticipat pentru respectarea programului de mai sus.

Va dorim succes!